Правец 8М

След първия масов компютър - Правец 82 явно изчиствайки проблемите му заводът в Правец пуска новия модел - Правец 8М. Това става през 1984 година. Въпреки, че е до голяма степен функционално идентичен, Правц 8М е коренно разичен от гледна точка на архитектурата си. Наблегнато е на нови интегрални схеми с по-висока степен на интеграция. Например 24-те чипа RAM-памет 6116 е заменена с 8 чипа 6164, което с помощта на няколко допълнителни чипа за управление увеличава капацитета на общата RAM-памет на компютъра до 64К. Постоянната памет от 6 чипа 2716 е заменена с 2 чипа 2764. Друга особеност, която се набива на очи е , че компютърът е с два микропроцесора - оригиналния 6502 и Z80. Това е така, защото на освободеното място от чиповете конструкторите са интегрирали и CP/M платка, с помощта на която компютърът работи с операционната система CP/M.

Name Правец 8М
Country България
Year of birth 1984
Processor 6502 / CM630
Ram 64K
Rom 16K
Speed 1.018 MHz
Peripherals Касетофон, флопи диск
Software игри, технически, графичен и офис софтуер
Price
Bulgarian