Този сайт е посветен на древните компютри. Тук можете да намерите информация и много снимки както на произвежданите в България, така и чуждестранни компютри. Надявам се нашата разходка във времето да ви е интересна.

Поддържан от ReklamaMall.com