Правец 8М

Правец 8M (модернизиран) е компютърът, който заменя Правец 82, като коригира много от недомислиците му и добавя нови възможности за работа. При първия допир се усеща повишеното удобство за работа, защото цифрите са отишли в регистъра на латиницата, където им е мястото. Освен това схемата на компютъра е променена. Използвани са по-модерните памети 8164 (4164), което не само редуцира броя на чиповете памет от 24 на 8, но дори дава възможност за интегриране на модул 16К RAM направо на дънната платка без използването на допълнителни чипове памет (В последния Правец - Правец 8S нещата са отишли още по-далеч, като броя на чиповете памет вече е сведен до два 4464 (64Кх4)). Освободеното място на печатната платка проектантите на Правец 8М са решили да използват за интегриране на още един модул - CP/M карта. С нейна помощ могат да се изпълняват приложения за микропроцесор Z80, изпълнявани в средата на операционната система CP/M или направо в средата на DOS с използването на специални техники. Правец 8М е компютър, който няма аналог във фамилията Apple ][.

На снимката на дънната платка ясно се виждат двата микропроцесора - основният и познат от Правец 82 - SY 6502 и използваният в CP/M модула Z80.
За управление на работата на компютъра на дънната платка е поставен 8-позиционен превключвател, с който могат да се избират различни режими на работа.

Както в средата на BASIC, така и в програмата МОНИТОР няма разлика между Правец 82 и Правец 8М. Добавянето на модул CP/M дава възможност за изпълнението на много нови програми - бази данни, електронни таблици и т.н., но в България тази операционна система е много слабо позната и разпространена. Още повече, че за работата с електронни таблици, бази данни и текстови редактори е много по-резонно да се интегрира модул ТЕКСТ 80.