Apple ][e

Наследникът на Apple ][, който съчетава програмната съвместимост с предшественика си с някои от новите възможности на Apple ///. Добавена е възможността за работа с 8-битова кодова таблица на клавиатурата, 80-колонно изобразяване на текста, нови графични режими и най-важното - възможността за разширение на паметта с помощта на банки по 64К, с което оперативната памет на компютъра може да се разшири до 1МВ (за разлика от 48-те КВ на Apple ][.