Atari 1040

Наследник на Atari 520 ST Atari 1040 разполага с двойно повече памет - 1МБ. Като се върнем назад в годината на създаването му - 1986 и сравним неговите характеристики с единствения домашен компютър, който можехме да си купим ще ни налегнат тъжни мисли. Освен паметта, която е с над 10 пъти по-голям обем, компютъръ притежава невероятни за времето си графични и звукови възможности, много по-добри от налагащите се тогава PC-съвместими компютри. Да не говорим, че използва 32-битов микропроцесори се управлява от графична операционна система с помощта на икони, посочвани с мишка.