Amstrad CPC 128

Amstrad CPC 128 е компютър, който е една несбъдната мечта за изстрадалите български потребители. Притежава бърз в сравнение с повечето домашни компютри 4MHz 8-битов микропроцесор. Освен това притежава вградено 3" флопидисково устройство. Същото се използва и от Oric, Sinclair и някои други компютри. Освен това фирмата производител го предлага и с черно-бял или цветен монитор, както и принтер.